Mūsu telefons: 26514265
Mūsu e-pasts: birojs@intrapb.lv
Apkures projekta izstrāde
 • siltumzudumu aprēķins
 • apkures sistēmashidrauliskais aprēķins
 • katla apsaiste
 • specifikācijas un darba apjomi
Gāzes apgādes projektu izstrāde un saskaņošana
 • IPU (inženierplānošanas uzdevums) saņemšana būvvaldē
 • ārējo gāzes vadu projekta izstrāde
 • iekšējo gāzes vadu projekta izstrāde
 • projektu saskaņošana
 • projekta akceptēšana būvvaldē
Katlu māju projektu izstrāde
 • nepieciešamās jaudas aprēķins
 • iekārtas izvietojums katla telpā
 • atbilstība LBN un LVS
 • katlu mājas / katlu telpas siltumtehniskas projekts un iekšējo gāzes vadu projekts
 • kaitīgo izmešu projekts
 • katlu mājas specifikācijas un darba apjomi
 • projekta saskaņošana

Mūsu sadarbības partneri